Z Irlandii
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Wybory Prezydenta RP odbędą się w Irlandii, czytamy na stronie Konsulatu RP, głos będzie można oddać tylko osobiście i tylko w trzech obwodach wyborczych, niestety tylko w Dublinie!

Zgodnie z obowiązującym prawem, czytamy na stronie, Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej, nie później niż do 7 maja 2020, do godziny 24.00.

Niestety, możliwość uczestnictwo w wyborach będzie dla wielu utrudniona, pomijając fakt pandemii otwarte będą zaledwie 3 obwody wyborcze w Irlandii. Do tego wszystkie trzy znajdują się w Dublinie.

Obwody głosowania w Dublinie:

Obwód głosowania nr 57,

siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dublin, Ambasada RP, 5 Ailesbury Road, Ballsbridge, Dublin 4, D04W221.


Obwód głosowania nr 58,

siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dublin, Rezydencja Ambasada RP, 12 Ailesbury Road, Ballsbridge, Dublin 4, D04 C659.


Obwód głosowania nr 59,

siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dublin, Wydział Konsularny Ambasady RP w Dublinie, 4-8 Eden Quay, Dublin 1, D01N5W8.

 

 

Publikacja ze strony www.gov.pl:

Zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 5 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 184) w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ustawy - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w obwodach głosowania za granicą, utworzonych w okręgu Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Dublinie głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w niedzielę, 10 maja 2020 r. w godz. 7.00-21.00.


Jeżeli żaden  z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie miałoby się odbyć w niedzielę 24 maja  2020 r. w godz. 7.00-21.00. 

Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania za granicą. Wykaz obwodów zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP  w 2020 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 706).

Wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Należy jednak przypomnieć, iż 6 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., która obecnie podlega rozpatrzeniu przez Senat. Proces legislacyjny nie został dotąd zakończony. Ustawa ta – w razie jej wejścia w życie – będzie stanowić podstawę prawną do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP  w 2020 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 706) na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Dublinie zostały utworzone 3 obwody głosowania:

Obwód głosowania nr 57, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dublin, Ambasada RP, 5 Ailesbury Road, Ballsbridge, Dublin 4, D04W221.
Obwód głosowania nr 58, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dublin, Rezydencja Ambasada RP, 12 Ailesbury Road, Ballsbridge, Dublin 4, D04 C659.
Obwód głosowania nr 59, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dublin, Wydział Konsularny Ambasady RP w Dublinie, 4-8 Eden Quay, Dublin 1, D01N5W8.
 

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
 

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest  wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

 

Spis wyborców

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

 

Zgłoszenie powinno zawierać

Nazwisko
Imię (imiona)
Imię ojca
Datę urodzenia
Numer ewidencyjny PESEL
Miejsce pobytu wyborcy za granicą
Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
 

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

 

bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Dublinie:

e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wysyłając zgłoszenie)
telefonicznie, nr tel.: +35318718020
pisemnie, na adres: 4-8 Eden Quay, Dublin 1
ustnie: w siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Dublinie
faksem, nr faksu: +35318727792
 

Zgłoszenia można dokonać do dnia 7 maja 2020 r., do godziny 24:00.

 

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania nie będzie możliwe.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 7 maja 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej w 3. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 21 maja 2020 r., do godz. 24:00.

 

UWAGA: KONSUL NIE WYDAJE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

 

Konsul, w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) nie będzie wydawał  zaświadczeń o prawie do głosowania. Artykuł 102 wymienionej ustawy przewiduje, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) m.in. w zakresie wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.

 

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

Tagi
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS