Z Polski
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ambasada RP wydała komunikat dla Polaków mieszkających w Irlandii w związku z wprowadzeniem stanu epidemii. 

Kontrola graniczna zostaje utrzymana do 12 czerwca 2020 r. z możliwością dalszego wydłużenia. Zakaz pasażerskiego ruchu lotniczego wydłużono do 23 maja 2020 r. Międzynarodowy ruch kolejowy jest wstrzymany do odwołania. Od 16 maja wprowadzono nowe zasady odbycia kwarantanny - czytamy na stronie Ambasady RP.

Zmiana rozporządzenia podpisana w piątek przez szefa MSWiA rozszerza katalog osób uprawnionych do wjazdu na terytorium Polski.

Z kwarantanny zwolnione są osoby przekraczające granicę RP, stanowiącą granicę wewnętrzną, w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych wykonywanych w Polsce lub w państwie UE lub EOG. Dotyczy to również osób pracujących w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, na podstawie zawartych przez te kraje umów i porozumień z UE.

Od 22 maja 2020 r. zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy RP są następujące osoby:

 • załogi statków powietrznych;
 • marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej, a także serwisanci statków oraz inspektorzy uznanych organizacji
 • osoby wykonujące w Polsce lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym;
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym, w tym kierowcy powracający z zagranicy albo przejeżdżający przez terytorium RP tranzytem innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy.
 • obsady pociągów oraz inni pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Polsce lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika;
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;
  kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób;
 • osoby przekraczające granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci; przepis ma również zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej mocą umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej;
 • uczniowie i studenci przekraczający granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną celu pobierania nauki w Polsce lub państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami studentami w celu umożliwienia tej nauki;
  dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Polsce lub państwie sąsiadującym ichopiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem;
 • uczniowie i studenci pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej;
  osoby przekraczające granicę w celu prac w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy;
 • żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy wojsk sojuszniczych,funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujących zadania służbowe;
 • członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także przez inne osoby przekraczające granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego.

 

Źródło: GOV.PL

Tagi
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS